Notranjost prostorov smo člani društva z lastnimi močmi in na lastne stroške uredili leta 1997. Pri tem so nastale spodnje fotografije:

Borut izvaja slikopleskaska dela Igor in Aljoša pri barvanju okenskega okvirja. Maja in Iztok pri barvanju okenskega okvirja. Maja pri barvanju okenskega okvirja. Aljoša pri barvanju okenskega okvirja.

 

Člani društva smo odstranili obstoječe pohištvo in preselili arhivski material. Prepleskali smo stene in okenske okvirje, izdelali nov pod in nov viseči strop. Na novo smo uredili elektroinštalacije in razsvetljavo. Na novo smo izdelali predelno steno v sobi, kjer je sedaj skladišče društvene opreme. Občina Divača nam je v uporabo odstopila odsluženo pohištvo in termoakumulacijsko električno peč. Društven večnamenski prostor za sestanke uporabljajo tudi druga društva oz. inštitucije.